Blijf op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen inzake waterbeheer in Vlaanderen. Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan hier in.

Belastingreglement op niet correct afkoppelen getolereerd tot wetgevend initiatief GAS-boete

Door Steven Michiels en Nathalie Wouters, GD&A Advocaten In een ideale wereld moet het voor lokale besturen mogelijk zijn om bij niet correct afkoppelen van hemelwater een financiële sanctie op te leggen, die forfaitair kan worden bepaald, jaarlijks kan worden opgelegd zonder tussenkomst van andere instanties en dit alles met een minimale administratieve last. Een gemeentebelasting…

Lees meer

VLARIO ondertekent Green Deal Klimaatbestendige omgeving

VLARIO ondertekent Green Deal voor Klimaatbestendige omgeving Hoe gaan we met z’n allen slim om met ruimte om Vlaanderen te beschermen tegen de impact van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies? Met de Green Deal werken we samen over sectorgrenzen heen om onze leefomgeving veerkrachtiger te maken. De Green Deal Klimaatbestendige omgeving mobiliseert een breed netwerk betrokken bij ruimtelijke…

Lees meer

Blauwgroene herinrichting Markt Gavere

Tijdens de provinciale contactdagen werden verschillende voorbeeldprojecten getoond voor het creatief omgaan met infiltratie. Een daarvan was de herinrichting van de Markt in Gavere die recent werd uitgevoerd. Zij wonnen hiermee de derde prijs én de publieksprijs van de Publica Awards. Het project scoort ook een B-label voor blauwe inrichting op www.groenblauwpeil.be. Er werd ingezet…

Lees meer

Handhaving keuringen door gemeenten

Tijdens de provinciale contactdagen gaf advocaat Tom Swerts van GD&A Advocaten toelichting over het handhavingstraject voor gemeenten voor het niet hebben van een (conform) keuringsattest. Volgens het Algemeen Waterverkoopreglement dient de rioolbeheerder eerst 2 aanmaningen te sturen. Dit kan voor het niet hebben van een keuring, of wanneer men geen conforme herkeuring kan voorleggen binnen…

Lees meer

PFAS: Reactie VLARIO op verzoekschrift nietigverklaring tijdelijk handelskader

Reactie VLARIO op verzoekschrift tot nietigverklaring van het tijdelijk handelingskader PFAS Na zorgvuldige bestudering van het verzoekschrift met betrekking tot de nietigverklaring van het besluit van 7 juli 2023 van de Vlaamse Regering inzake het tijdelijk handelingskader voor het gebruik van PFAS-houdende bodemmaterialen, willen wij graag onze reactie delen. Dit standpunt werd opgemaakt met input…

Lees meer

Z-water